Användarvillkor. GDPR.

ALLMÄNT

Den 25 maj 2018 träder GDPR* lagen i kraft. Med anledning av GDPR har vi på TeQiDesign AB förtydligat våra användarvillkor och utvecklat vår teknik för att underlätta för dig som användare att ha koll på vad vi gör med dina personuppgifter. Det svenska bolaget TeQiDesign AB (org nr: 559127-7214) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar  och lämnar in till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

*Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen.

Om du använder TeQiDesign AB:s hemsida eller produkter som TeQiDesign AB har utvecklat, godkänner du och ger samtycke till våra användarvillkor. Ditt användarskap hos TeQiDesign AB gäller tills vidare.

KAMPANJER

TeQiDesign AB kör löpande kampanjer för att få in nya användare. Vi använder data från TeQiDesign och andra produkter som TeQiDesign AB har utvecklat samt från tredje part för att visa dig annonser, erbjudanden och annat sponsrat innehåll som vi tror är meningsfullt för dig. Och vi försöker att göra det innehållet lika relevant som alla dina andra upplevelser.

 

MISSBRUK AV HEMSIDA

All form av allvarligt missbruk och bedrägeriförsök kommer att beivras och polisanmälas. Alla IP-adresser loggas.

ANSLUTNA FÖRETAG, INFLUENCERS OCH PRIVATPERSONER

TeQiDesgin AB kan innehålla länkar till ett antal partners och sponsorer.  TeQiDesign AB ansvarar inte för innehåll, produkter, tjänster, kampanjer, tävlingsbidrag eller information som lämnas av partners, sponsorer, influencers eller privatpersoner. TeQiDesign AB är inte en part i avtal som användaren ingår med anslutna partners, sponsorer eller liknande. TeQiDesign AB förbehåller sig rätten om innehåll, erbjudande, rabattkoder, tävlingar, produkter och liknande som användare delar med sig av på TeQiDesign AB.

PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vid godkännande av villkor samtycker du till att dina personuppgifter (mejladress och IP-nummer, ev. förnamn, efternamn och telefonnummer), får lagras och användas av TeQiDesign AB för digitala tjänster, marknadsföring i form av både e-postutskick, sms-utskick, telefonsamtal samt postala utskick, samt för statistik-, bokförings- och analysändamål.

Vi på TeQiDesign AB  samlar in dina personuppgifter:

* För att kunna ge dig skräddarsydda rabatter, erbjudande, kampanjer och tävlingsförslag.

* För att kunna ge dig notifikationer på nya rabatter, erbjudanden, nyheter, kampanjer och tävlingar.

* För att kunna fullfölja våra rättsliga- och bokföringsmässiga regler som företag

* För att kunna hantera kundserviceärenden/support åt dig

* För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar/events etc.

* För att kunna ge dig så relevanta erbjudanden som möjligt och för att kunna personligt anpassa upplevelsen av våra tjänster (vill du inte få våra mejl eller sms klickar du enklast på avregistrera-länken i dessa utskick)

* För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster och eller för att kunna utreda eventuella brott

* För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna hålla din personliga medlemssida aktuell

 

Information om din användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies, läs mer nedan om “cookies”.

VAR LAGRAS DIN DATA OCH VAD LAGRAR VI

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Du har även rätt att be om ett registerutdrag för att se vad vi på TeQiDesign lagrar om dig.

VILKA VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER MED

* TeQiDesign AB – För att kunna uppdatera din användardata

* Därutöver samarbetar vi med- och delar data: Google, Facebook för att förbättra våra tjänster.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

TeQiDesign AB håller register över sina medlemmar. Registret kan innehålla personuppgifter som e-postadress, telefonnummer, namn och efternamn, elektroniska adresser och ip-nummer. (se även ovan om “personuppgifter”).

TeQiDesign AB godkännande av villkor samtycker till att vi får skicka så kallade opt-in försändelser för att verifiera användaren. Användaren samtycker till att TeQiDesign AB kan/får skicka marknadsföring via post, telefon, e-post och sms samt via andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

Personuppgifter inklusive eventuell persondata lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
 Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller begära ett registerutdrag.

Personuppgifter sparas under den tid du har en användarrelation med TeQiDesign AB eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess du själv säger upp det.

COOKIES

TeQiDesign AB använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur TeQiDesigns digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på Internet. Cookie- filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna.

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com

ÄNDRING AV MEDLEMSVILLKOR

TeQiDesign AB kan komma att göra ändringar i medlemsvillkoren. Innan en villkorsändring träder i kraft informeras du alltid via en notis från oss. Vid förändringar av väldigt stor karaktär kommer du att informeras i god tid innan ändringar börjar gälla och vi kommer även att förklara innebörden av ändringarna.

KONTAKTUPPGIFTER

Vid frågor, kontakta oss gärna på kontakt@teqidesign.se.

 

 

Close Menu